Specializace znaleckého ústavu:

 

- analýza příčin vzniku a průběhu dopravních nehod, rozbory míst dopravních nehod v čase a prostoru

- oceňování technologických zařízení podniků, strojů a mechanismů, posuzování jejich technického stavu

   stanovení majetkové újmy vzniklé jejich poškozením

- oceňování věcí movitých a nemovitých, oceňování pohledávek

- oceňování a identifikace motorových a kolejových vozidel, stanovení majetkové újmy vzniklé jejich poškozením

- oceňování historických a sportovních motorových vozidel

- posuzování technického stavu motorových a kolejových vozidel

- speciální mechanizace kolejová, vojenská, vysokozdvižná, důlní, nákladní

- autoopravárenství, dodržování technologických postupů oprav

- řešení pojistných podvodů, korespondence poškození

- defektoskopie materiálů - destruktivní, nedestruktivní metody

- tribotechnická diagnostika - rozbory a diagnostika paliv a maziv

- biomechanika u dopravních nehod

 

Adresa:

Bělohorská 40 , Praha 6

Email

info@anexsis.cz

Telefon

 +420 777 055 520